NSS Styrelse och ansvariga 2022

Styrelsen vald vid årsmötet den 16 mars 2022

Ordförande: (1 år kvar)
Jerry Larsson
Tel: 070-732 32 30
Mail: chairman@nhss.info

Vice ordförande: (nyval 2 år)
Stefan Svensson
Tel:
Mail:

Sekreterare: (1 år kvar)
Patrik Pozzolini
Tel: 076-125 96 51
Mail: sekreterare@]nhss.info

Kassör: (nyval 2 år)
Pia Petersson
Tel:
Mail: finans@nhss.info

Ledamöter:

Fastighetskommittén
Stig Ericson (omval 1 år)
Tel: 073-064 43 35
Mail:

Hamnfogde Lacka
Ovo Kaldre (nyval 1 år)
Tel:
Mail:

Hamnkommittén
Jan Svensson (omval 1 år)
Mobil: 070-582 11 27
Mail: hamn@nhss.info

Kanotkommittén
Fredrik Wolf (nyval 1 år)
Tel:
Mail: kanot@nhss.info

Klubbkommittén
Birgitta Sandberg (omval 1 år)
Tel: 073-852 19 67
Mail: klubb@nhss.info

Miljökommittén
Elin Larsson (nyval 1 år)
Tel:
Mail: miljo@nhss.info

Tävlingskommittén
Matthias Fryksborn (nyval 1 år)
Tel:
Mail: matthias.fryksborn@gmail.com

Utbildningskommittén
Annika Kurtsson (omval 1 år)
Tel: 070-368 21 06
Mail: annika.kurtsson@nhss.info

Varvskommittéen
Sven-Erik Wingmyr (omval 1 år)
Tel:
Mail: varv@nhss.info

Revisorer:
Kerstin Bälter Collin (omval 1 år)
Tel: 070-602 32 30
Mail: kerstin.balter@]bredband.net

Olle Roback (omval 1 år)
Tel:
Mail:

Revisorssuppleanter
Johan Westin (omval 1 år)
Tel:
Mail:

Valnämnden:
Lennart Hägre (sammankallande, omval 1 år)
Tel: 070-732 32 33
Mail: lennart.hagre@outlook.com

Per Gillfjärd (omval 1 år)
Mail: per.gillfjard@nhss.info

Christine Björnsdotter (omval 1 år)
Mail: info@nhss.info

Kjell Zettergren (omval 1 år)

Lotta Lundén (omval 1 år)